پرورش جوجه بوقلمون و نحوه عرضه آن

09125343278-09198121699مشاوره واجرا پروژه ساخت مزرعه پرورش بوقلمون و فروش جوجه بوقلمون از بهترین نژاد با ضریب تبدیل مناسب تا عرضه به بازار

جدول مقایسه راندمان لاشه بوقلمون با سایر منابع پروتئینی

راندمان لاشه به زنده وزن نهایی کیلوگرم دوره پرورش ازتولد نوع نژاد ضریب تبدیل FCR نوع ردیف 50درصد 45-50 6ماه نژاد ایرانی 7 گوسفند 1 55درصد 300-400 13ماه اصیل-دورگ 6-6.5 گوساله 2 73درصد 2.9 49روز راس 1.82 مرغ 3 85درصد 15.56 120روز سفید 2.02 بوقلمون 4 50درصد 100 10تا12 ماه گردن آبی 5 شتر مرغ 5   استفاده از جدول و منابع  با ذکر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 201 بازدید
اسفند 93
2 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
3 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
6 پست
سرکه_و_آب
1 پست
بوقلمون
4 پست